Technologie

AIT Creation w swoich projektach stosuje najnowsze rozwiązania z branży IT.
Poniżej znajdują się najważniejsze rozwiązania technologiczne, systemy zarządzania i oprogramowanie na których bazujemy przy realizacji projektów.

php

PHP ? obiektowy, skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym.W PHP powstała znaczna część obecnie istniejących aplikacji sieciowych. Należą do nich systemy zarządzania treścią, systemy forów dyskusyjnych, aplikacje pocztowe oraz klienci baz danych.

mysql

MySQL ? wolnodostępny system zarządzania relacyjnymi bazami danych.
MySQL zawiera wsparcie dla replikacji bazy danych (w trybie master-slave) i wielojęzyczności ? każda tabela, a nawet każde pole może mieć własne ustawienie kodowania znaków.

wordpress

WordPress ? system zarządzania treścią.Napisany jest w języku PHP, wykorzystuje bazę danych MySQL.WordPress jest nowoczesną, semantyczną, osobistą platformą publikacyjną, koncentrującą się na estetyce, zgodności z internetowymi standardami i użyteczności.

xoops

XOOPS (od ang. eXtensible Object Oriented Portal System) – system CMS, czyli aplikacja ułatwiającą tworzenie portalu internetowego.System XOOPS ma budowę modułową i aby móc utworzyć funkcjonalny system należy pobrać potrzebne dla danej instalacji moduły. Przykładowe moduły to: News, Forum, Download, Web Links, MyAlbum, extCal

lazarus

Lazarus ? zintegrowane środowisko programistyczne oparte na kompilatorze Free Pascal. Program napisany w środowisku Lazarus można bez żadnych zmian skompilować dla dowolnego obsługiwanego procesora, systemu operacyjnego i interfejsu okienek.

ms_vs

Microsoft Visual Studio – to zintegrowane środowisko programistyczne firmy Microsoft. Jest używane do tworzenia oprogramowania konsolowego oraz z graficznym interfejsem użytkownika, w tym aplikacje Windows Forms, WPF, Web Sites, Web Applications i inne. Mozliwe jest także tworzenie aplikacji sieciowych oraz serwisów internetowych.